vt_pagebar02

Logopedie

"You can't change the wind,
but you can set your sail"


Als gespecialiseerde logopedist-stemtherapeut begeleid ik mensen die problemen ervaren op het gebied van ademen, stem, articulatie, ontspanning en communiceren.

Ik werk onder meer "proces geleid" met de waarneming- en klankgeoriönteerde stemmethode volgens Lichtenberg, die via het zintuiglijke systeem loopt en niet ~direct~ motorisch gestuurd wordt. Deze manier van werken richt zich op het zelforganiserend vermogen van de mens. Het doel is verlichting en/of verbetering van de klachten en optimaliseren en bevorderen van de gezondheid.

Stem- en/of Zangstemtherapie

Onder andere bij:
 • keelklachten: zoals, brok in de keel, pijn in het keelgebied, geknepen gevoel in de keel
 • heesheid, schorheid, wegvallen van de stem tijdens spreken
 • te veel/weinig spanning tijdens spreken en/of zingen
 • te weinig intonatie
 • te hoge/lage spreekstem
 • te zachte/luide stem
 • te weinig dynamiek
 • stemtherapie bij Genderdysforie

Adem-, en Ontspanningstherapie

Onder andere bij:
 • COPD: hyperventilatie, astma, (chronische) bronchitis,
 • stress: chronische stress-syndroom, angststoornissen,depressie, (dreigende) burnout, posttraumatische stress,
 • pijnklachten: fysiek, emotioneel en/of psychisch
 • chronische vermoeidheid, slapeloosheid
 • hoog Sensitiviteit.

Articulatietherapie

Onder andere bij:
 • onduidelijk spreken
 • het niet of niet goed uitspreken van klanken
 • slissen en andere vormen van interdentaliteit
 • slappe mondmotoriek
 • articulatie problemen na ziekte of operatie in het mondgebied

Persoonlijke ontwikkeling

 • persoon, stemming en resonans
 • personal Vocal Touch
 • body, mind & soul
 • de wijsheid van taal
 • luisteren naar de ziel

Verbindend Communiceren

 • vriendelijke, opmerkzame communicatie
 • "In Tune" met jezelf en anderen
 • communicatie lagen
 • de wijsheid van taal
 • luisteren naar de ziel (chakra en stem)

Hebt u vragen, neem dan gerust contact met mij op.

Tarieven

Logopedisch onderzoek, éénmalig (25 min.) € 76,60
Logopedische behandeling/begeleiding (per 25 min.) € 38,30 

Indien u bij verhindering uiterlijk 48 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

Vergoeding door zorgverzekeraar

De Zorgverzekeraar vergoedt meestal 80% van de behandeling.
Informeer hiervoor bij uw Zorgverzekeraar.


Tip: Kijk nog even voordat u een nieuwe polis afsluit hoe u verzekerd bent

Logopedie 2014
Logopedie valt onder de basisverzekering.
Mijn praktijk heeft geen contract met de zorgverzekeraars.
Kijk voor de hoogte van de vergoeding bij uw eigen zorgverzekeraar onder niet – gecontracteerde logopedie

Soort Polis
Bent u bijvoorbeeld verzekerd bij Menzis dan zijn er 2 soorten polissen:
 • ZorgVerzorgd (Natura Polis) geeft een vergoeding van 60%
 • ZorgZo (Restitutie Polis) geeft een vergoeding van 100%
Bekijk o.a. ook:
 • Ditzo
 • OHRA

Registratie

Ik ben geregistreerd logopedist.
BIG registratienummer 29900418891
Ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.
KvK Groningen 01156009

Reacties van leerlingen:

 • Helena's logopedie geeft mij meer stembewustzijn, rustende in het hier en nu.
  Zeer sprekend is steeds weer dat ik kom met een vol hoofd en "lege" stem.
  Maar als ik ga, is mijn hoofd leeg en mijn stem vol. Dan voel ik hoe dit klopt.
   - Arthur -Vocal Touch voor begeleiding op het gebied van adem, stemklank, spreken, zingen en communiceren. Vocal Touch heeft jarenlange ervaring in: