vt_pagebar02

Haptonomie

Aandacht voor aanraking van adem, stem, ruimte, in-zicht….
Sensorische integratie ofwel samenwerking van de zintuigen.
Ervaren van ‘luisteren naar het fluisteren’, signalen herkennen en daarmee omgaan.
Voelen in brede zin van het woord: Het verschil tussen horen en luisteren, kijken en zien.

Vocal Touch voor begeleiding op het gebied van adem, stemklank, spreken, zingen en communiceren. Vocal Touch heeft jarenlange ervaring in: